ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvuru sonucunda “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanan firmalar tarafından, Çevre Kanunu ve kapsamında yayımlanan yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda yapılan danışmanlığa verilen isimdir.

Bu kapsamda MÜDÜROĞLU DANIŞMANLIK olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan 11800 sayılı çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti Yeterlilik Belgesi’ne sahip olan bir çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti firmasıyız.

Çevre Danışmanlık Belgemizi görebilmek için lütfen tıklayınız.

Konu ile ilgili hizmet verdiğimiz firmalara sitemizde yer alan referanslar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çevre Danışmanlık / Çevre Yönetim Hizmeti Kapsamında Firmalarımızda Yapmış Olduğumuz Çalışmalar;

 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisansla Hakkında Yönetmelik kapsamında istenen tüm belgelerin hazırlanması ve toplanması.
 • İL UYGUNLUK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Tesise ait alınmış olunan ÇED Belgesi
 • Atıksu Görüş Yazısı
 • Kapasite Raporu
 • Tesisin İş Akış ve Proses Özeti 
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Hazırlanan belgeler ile tesis için 1 sene geçerliği olan Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunun yapılması (online sistem üzerinden)
 • GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Tesise ait alınmış olunan ÇED Belgesi
 • Atıksu Görüş Yazısı
 • Kapasite Raporu
 • Tesisin İş Akış ve Proses Özeti 
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasının ardından gerekli ölçüm ve analizleri yaptırarak, 5 sene geçerliği olan Çevre İzin/Lisans başvurusunun yapılması
 • ÇEVRE  İZİN VE LİSANS BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Hava Emisyonu Çevre İzin ve Lisans Belgesi için; Emisyon Ölçüm Raporları
 • Atık Su Deşarjı Çevre İzin ve Lisans Belgesi için; Su Analizi Ölçüm Raporları, Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
 • Çevresel Gürültü Çevre İzin ve Lisans Belgesi için; Akustik Rapor
 • Tesiste ayda en az 1-2 gün ziyaret edilerek gerekli denetimlerin yapılması ve aylık denetim tutanaklarının tutulması.
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlığı ile yapılacak tüm yazışmaların yapılması, her türlü evrak başvurusu ve takibi, alımı.
 • Gereken tüm muafiyetlerin ve izinlerin alınması.
 • Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında her türlü atık toplama organizasyonun yapılması ve atık taşıyıcı-bertarafçı firmalar ile aradaki anlaşmaların sağlanması.
 • Çevre Mevzuatları kapsamında personele gerekli eğitimlerin verilmesi.
 • Her tesis için en az 1 çevre görevlisi atanması.
 • İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmek,
 • Özetle, Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında gerekli tüm işleri yaparak, tesisin çevre yönetim birimi olarak hizmet verilmesi ve tesis yetkililerinin üzerinden bu yükün alınması çevre danışman firmalarının görev nitelikleri kapsamındadır.