ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU (ÇED)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Çed Raporu Nedir?

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde, projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır. Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği 25.11.2014 tarihinde 29186 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda MÜDÜROĞLU DANIŞMANLIK olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan 348 belge numaralı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yeterlilik Belgesi’ne sahip olan bir Danışmanlık firmasıyız.

Çevresel Etki Değerlendirilmesi  Belgemizi görebilmek için lütfen tıklayınız.

Çed Kapsam Dışı (Muafiyet) İşlemleri

ÇED yönetmeliğinde Ek-1 ve Ek-2 listesi bulunmaktadır. Bu listede yer almayan işletmelerin ÇED kapsam dışı yazısı almaları zorunludur. İşletmenin ÇED kapsam dışı onayını alması için başvuru yapması gerekmektedir. 

 Çed Raporu ve Hazırlanması

  • Ek-1 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek olan kuruluşların, Firmamızın teknik personeli tarafından Yönetmelik gereğince ilgili işletme yerinde ziyaret edilerek, ÇED Raporu hazırlanır ve  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunulur. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme ve düzenlenecek toplantılar neticesinde, firma için ya “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Olumsuz” kararı verilir.
  • Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek olan kuruluşların, Firmamızın teknik personeli tarafından Yönetmelik gereğince ilgili işletme yerinde ziyaret edilerek Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanır ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuru da bulunulur. İl Çevre Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde ya “ÇED Gerekli Değildir” ya da “ÇED Gereklidir” kararı çıkmaktadır.

 

‘MÜDÜROĞLU DANIŞMANLIK’ olarak

ÇED Kapsam dışı yazısının alınması, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ve ÇED Raporunun hazırlanması hususunda danışanlarımıza hizmet vermekteyiz.