ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU (ÇED) BELGEMİZ

25//11/2014 tarihli ve 29186 sayılı kanunla alınmış 348 Belge numaralı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) YETERLİLİK BELGEMİZ