Teklif almak için istenen koşullar nelerdir?

Proje teklifi sunan başvuru sahipleri projelerinde a. Yapım işleri, b. Makine ve ekipman alımı, c. Hizmet alımı, d. Görünürlük harcamaları. Bu yatırım alanlarından hangisi proje paketinde yer alıyorsa (hepsi de olabilir) ilgili harcama alanından teklif alınması gerekmektedir. Başvuru sahibi, teklif alımına çıkarken her bir uygun harcama alanına yönelik, uygun harcama kalemlerinin detaylarını içeren bir “teklif davet mektubu” ile söz konusu uygun harcama kalemlerinin teknik özelliklerini içeren ve işi tam olarak tanımlayan bir “teknik şartname”, yapım işlerinde ise bir “keşif özeti” hazırlamalıdır.