TKDK Desteklerine nasıl başvurabilirim?

Desteklere başvuru yapabilmek için TKDK’nın teklif çağrısına (başvuru çağrısına) çıkmış olması ve proje tekliflerini kabul ediyor olması gereklidir. Her yıl TKDK birkaç kez teklif çağrılarına (başvuru çağrısına) çıkmaktadır. Teklif çağrısı döneminde proje başvuru formu ve ekleri internetten, http://www. tkdk.gov.tr/Basvuru.aspx adresinden doldurulur, başvuru formu ve eklerinin çıktısı alınarak proje paketine yerleştirilir ve paket tamamlandıktan sonra TKDK İl Koordinatörlüğüne teslim edilir. Başvuru sahibinin hazırlayacağı belgeler “başvuru formu ve ekleri, iş planı ve teknik projeden” oluşmaktadır. Belgeler hazırlanırken; • Projede inşaat işleri için başvuru yılına ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı keşif-metraj cetveli poz numaraları ile birlikte hazırlanmalıdır. • Makine-ekipman alımları ve/veya inşaat işleri için TKDK formatındaki “Teknik Proje” doldurulmalıdır. • Proje kapsamında gerekli ise inşaat işleri, makine-ekipman alımı, genel harcamalar (hizmet alımları), görünürlük harcamaları için teklifler alınmış olmalıdır. • TKDK İş Planı doldurulmalıdır. • Başvuru Formu doldurulmalıdır. • TKDK’nın istemiş olduğu taahhütnameler doldurulmalıdır. • Başvuru çağrı rehberlerinde belirtilen ilgili yatırım alanına ait sunulması gerekli resmi evraklar hazırlanmalıdır. Bu işlemlerin tamamı tkdk sitesi üye olunup, On line olarak yüklenir.