Başvuru sahibinin sahip olması gereken şartlar nelerdir?

Gerçek kişiler için; 1. Başvuru sahibinin yaşı 66’dan aşağıda olmalıdır. Yani 66 yaşından gün almamış olmalıdır. 2. Başvuru sahibi tarım veya hayvancılıkla ilgili a. Meslek lisesi, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarından birine sahip olmalıdır veya b. Bu konularda en az 3 yıl çalıştığını SGK’dan belgeleyebilmelidir veya c. Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olmalıdır.

Tüzel kişiler için; 1. Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin yaşı 66’dan aşağıda olmalıdır. 2. Tüzel kişiliğin üst yönetim kademesinden bir çalışanı tarım veya hayvancılıkla ilgili a. Meslek lisesi, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarından birine sahip olmalıdır veya b. Bu konularda en az 3 yıl çalıştığını SGK’dan belgeleyebilmelidir veya c. Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olmalıdır. (Başvuru koşulları her bir alt tedbir özelinde belirlenmiştir. Bu nedenle yatırım yapmayı düşünen gerçek ve tüzel kişiler, IPARD programı ve kurumun internet adresinde yayınlanan bilgilendirme dokümanları aracılığı ile yatırım alanları ile ilgili şartları kontrol etmelidirler.)